Προτεραιότητα στη διεύρυνση καταγγελιών ΕΥ αποφάσισε η Αρχή κατά Διαφθοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των καταγγελιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τον λόγο ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας, αναφέρει η Αρχή σε ανακοίνωσή της με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν υπάρχει στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, οποιαδήποτε πρόνοια, η οποία να απαγορεύει σε κάποιον που προβαίνει σε καταγγελία ενώπιόν της, από το να δημοσιοποιεί το γεγονός της καταγγελίας.

Επίσης, η Αρχή επιβεβαιώνει ότι, όντως υπάρχουν ενώπιόν της καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οποίες αφορούν στα θέματα για τα οποία έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις.

Σημειώνει πως σε έκτακτη συνεδρία της σήμερα, η Αρχή αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών, για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας.

Προστίθεται πως “η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως  της έκκλησης που έχουν απευθύνει προς τον ίδιο σκοπόν εκπρόσωποι των πιο πάνω 2 θεσμών αλλά και άλλων θεσμών”.

Εξάλλου αναφέρεται πως κανένα μέλος της Αρχής δεν θα προβαίνει σε δηλώσεις επί των πιο πάνω θεμάτων, εφόσον πρέπει οι ενέργειές της στα πλαίσια των ερευνών της να καλύπτονται από  εμπιστευτικότητα.

Στα πλαίσια όμως της διαφάνειας, θα εκδίδονται ανακοινώσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε εξελίξεις στις εν λόγω Έρευνες τις οποίες η Αρχή θα κρίνει ως σημαντικές, στα πλαίσια της ενημέρωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,