Συμμετοχή του ΠΔΣ στο διήμερο εργαστήριο για εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς

Με στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς, πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουλίου 2022 συμβουλευτικό εργαστήριο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ).

Στο εργαστήριο, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Αστυνομίας, της Επιτρόπου Διοικήσεως,  της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και άλλων δημόσιων αρχών.

Τον ΠΔΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς κ. Ορέστης Νικήτας, κατόπιν πρόσκλησης του Προϊστάμενου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης κ. Μάριου Μιχαηλίδη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο κ. Νικήτας εξέφρασε εισηγήσεις αναφορικά με το υλικό, το οποίο παρουσιάστηκε από τους εκπαιδευτές του ΣτΕ, μεταξύ αυτών, ο εμπλουτισμός του υλικού με πραγματικά παραδείγματα υποθέσεων σύγκρουσης συμφέροντος (conflict of interest), δωροδοκίας, διαφθοράς κ.ά. από την κυπριακή νομολογία.

Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε να δίνεται η δυνατότητα σε δικηγόρους, πέραν των δημοσίων υπαλλήλων και ακαδημαϊκών, να συμμετέχουν έναντι αμοιβής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα καταστολής της διαφθοράς, εισήγηση η οποία αντιμετωπίστηκε θετικά.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,