ΕΕ: Το Συμβούλιο εγκρίνει ενισχυμένη εντολή για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του κανονισμού για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο στοχεύει στην ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού και στη βελτίωση της λειτουργίας του μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει στο πεδίο αρμοδιότητας του Οργανισμού τον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ώστε να ευθυγραμμιστεί η εντολή του με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Διατηρεί την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία παραμένει εκτός του πεδίου αρμοδιότητας του Οργανισμού. Τέλος, το τρέχον πολυετές πλαίσιο για τον καθορισμό του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού θα αντικατασταθεί από έναν πιο λειτουργικό ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,