Η 31η Δεκεμβρίου 2021, τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της Προσωρινής Φορολογίας, λέει το Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου 2021, είναι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής/αναθεώρησης της 2ης δόσης της Προσωρινής Φορολογίας, Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και άλλων Προσώπων των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, ο τρόπος πληρωμής θα μπορεί να γίνεται μέσω JCCSmart, μόνο για εμπρόθεσμες πληρωμές (μέχρι και τις 31/12/2021), επιλέγοντας αυτοφορολογίες (κώδικας 0200) και μέσω internet banking, τόσο για εμπρόθεσμες όσο και εκπρόθεσμες πληρωμές, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη φορολογική πύλη.

Αναφέρει ότι για να γίνει αποδεκτή η πληρωμή της 2ης Δόσης της Προσωρινής Φορολογίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή της 1ης Δόσης.

Όσον αφορά την υποβολή Αναθεωρημένης Δήλωσης, το Τμήμα αναφέρει ότι για αύξηση της προσωρινής φορολογίας γίνεται με καταχώρηση του επιπρόσθετου φόρου στη φορολογική πύλη.

Σε σχέση με τη μείωση της προσωρινής φορολογίας, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι γίνεται με αποστολή αναθεωρημένης Δήλωσης (φυσικά πρόσωπα: έντυπο ΤΦ5, νομικά πρόσωπα: έντυπο ΤΦ6) στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,