Σεμινάριο: «Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού», 21 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00-17:15 🗓

Η Trojan Economics Academy διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού», το οποίο θα λάβει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00-17:15.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των δύο βασικών απαγορευτικών κανόνων του Δικαίου του Ανταγωνισμού (Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται σύντομη παρουσίαση και επεξήγηση των βασικών συστατικών στοιχείων των απαγορευτικών κανόνων που αφορούν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Ακολούθως, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα, μέσα από σχετική νομολογία και υποθετικά σενάρια και ασκήσεις, με την ενεργό συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση των γνώσεων και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους δύο βασικούς απαγορευτικούς κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Το σεμινάριο έχει διαδραστικό χαρακτήρα και παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επέμβουν στην παρουσίαση προκειμένου να επιλύσουν τυχόν απορίες. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και ανάλυση μελετών περίπτωσης καθώς και στην επίλυση ασκήσεων, ώστε να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, αρχές και διαδικασίες που διέπουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες.

Το σεμινάριο έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (3 CPD – πιστοποιημένες μονάδες).

Εκπαιδευτές: Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου και Μαριάννα Οικονομίδου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εγγραφή στο σεμινάριο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , ,