Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Στις 16.11.2021, μετά από σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ως προς το καίριο ζήτημα της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ζήτημα για το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο είχε προβάλει έντονες επιφυλάξεις.

Η εξέλιξη αυτή κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για προώθηση της καθυστερημένης Μεταρρύθμισης, που επαναλαμβάνουμε, χάριν τονισμού, αποτελεί πλέον αποκλειστικό έργο  της Νομοθετικής Εξουσίας.

Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς τη συνταγματική διάσταση, θα κριθούν, εν ευθέτω χρόνω, από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,