Απάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως σε δημοσίευμα σχετικά με την αναβολή επαναξιολόγησης/επαναδιαπίστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Στην Β κατηγορία ο Επίτροπος Διοικήσεως» σημειώνουμε ότι:

Η αρμόδια διεθνής Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανέβαλε την επαναξιολόγηση/επαναδιαπίστευση της Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε 5 χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όσον αφορά τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), έχει διαπιστευθεί με status B το 2015, πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νυν Επιτρόπου, η οποία έλαβε χώρα το 2017.

Κατά την αναβολή της επαναξιολόγησης το 2021 η εν λόγω Υποεπιτροπή σημείωσε τα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την προηγούμενη αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα η Υποεπιτροπή, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες, ενέργειες και δράσεις που διεκπεραιώθηκαν από το Γραφείο μας ως προς την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 2015 και μετέπειτα, ενθάρρυνε τη συνέχιση τους, καθώς επίσης και τη συνέχιση της συνεργασίας με διεθνείς Οργανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως υφίσταται σήμερα.

Αναγνώρισε, επίσης, τις προσπάθειες που έγιναν για υλοποίηση των προηγούμενων εισηγήσεων από την αξιολόγηση του 2015 μέσω των δράσεων του Γραφείου, ενώ σημειώνει με ικανοποίηση την πρόσφατη τροποποίηση του περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμου, βάσει της οποίας ο Επίτροπος, υπό την ιδιότητα του ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ), δύναται πλέον να διενεργεί απροειδοποίητα επισκέψεις σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους.

Περεταίρω, στην εισήγηση υπό τον τίτλο ‘2.Mandate’ επισημαίνει:

  • « … το εύρος των ενεργειών και δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της έκδοσης δημόσιων Τοποθετήσεων».

Στην εισήγηση 3 υπό τον τίτλο ‘Adequate funding and financial autonomy’:

  • Αναγνωρίζει την παροχή, ενόψει των πολλών αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, επαρκών οικονομικών και τεχνικών πόρων στο Γραφείο  για την επιτέλεση του έργου της Επιτρόπου, καθώς και τον πλήρη έλεγχο επί της διαχείρισης του ετήσιου προϋπολογισμού.

Στην εισήγηση 4 όσον αφορά τον πλουραλισμό/ Pluralism στελέχωσης του Γραφείου:

Αναγνωρίζει ότι πέραν του 60% του προσωπικού είναι γυναίκες.

Τέλος σε σχέση με την εισήγηση αρ.1 Selection and appointment:

Η Υποεπιτροπή αναγνωρίζει ότι τα εχέγγυα/διασφαλίσεις για τον διορισμό του Επιτρόπου είναι πιο ισχυρά σε σύγκριση με τον διορισμό άλλων ανεξάρτητων φορέων στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσον αφορά τις λοιπές εισηγήσεις, η Υποεπιτροπή ενθαρρύνει τον Επίτροπο να συνεχίσει τις προσπάθειες για ενδυνάμωση του θεσμικού του πλαισίου και της αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με αυτές.

Για αυτό τον λόγο, και επειδή αναγνώρισε τις προσπάθειες που έγιναν απο το 2016 μέχρι και σήμερα, ανέβαλε και μετέθεσε την επαναξιολόγηση για διάστημα 18 μηνών για σκοπούς περαιτέρω μελέτης.

Προς τούτο, το Γραφείο μας θα προβεί στις αναγκαίες παραστάσεις προς την Πολιτεία για την από μέρους της λήψης των ενδεικνυόμενων μέτρων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με γνώμονα τα δεδομένα που αφορούν τον Θεσμό του Επτρόπου, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση με τα  Venice Principles, όπως έχουν υιοθετηθεί με ψήφισμα του ΟΗΕ, και των Αρχών των Παρισίων, στη βάση των εισηγήσεων της Υποεπιτροπής.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,