«Παροχή Υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό, μεταρρύθμιση και συγγραφή ενός σύγχρονου περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113)» – Ανακοίνωση ΠΔΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό μίσθωσης νομικών υπηρεσιών για την ετοιμασία και συγγραφή εκσυγχρονισμένου νομοσχεδίου και κανονισμών που θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο περί Εταιρειών Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Σκοπός της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση του επιχειρείν και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω του εκσυγχρονισμού του περί Εταιρειών Νόμου λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του εταιρικού δικαίου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη θετική εξέλιξη, καθώς η πρόταση για το ανωτέρω θέμα προωθήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού και Χρηματιστηρίου του ΠΔΣ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμό ενώ τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement System).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η Νοεμβρίου 2021.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,