Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση διαδικτυακού συνεδρίου για Δικηγόρους με θέμα : «Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας : Ένα βήμα προόδου»

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέλαβε υπόμνημα από αντιπροσωπεία του Τμήματος Γυναικών της ΣΕΚ με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων