Έκθεση Συμβουλίου Αστικής Δικαιοσύνης και Νομικής Εκπαίδευσης Αγγλίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας.