Σειρά συστάσεων προς Κύπρο από ΣτΕ για προστασία εθνικών μειονοτήτων

Σειρά συστάσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στη βάση της εφαρμογής της Σύμβασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την προστασία εθνικών μειονοτήτων, υιοθέτησε πρόσφατα η Επιτροπή Υπουργών.

Μεταξύ των συστάσεων προς τη Λευκωσία, οι οποίες χρήζουν άμεσης δράσης, είναι η εφαρμογή εκ μέρους των κυπριακών αρχών της δέσμευσης για να συμπεριληφθεί η επιλογή για «πολλαπλή διασύνδεση» (multiple affiliation) κατά την απογραφή του 2021 και για αυτήν την επιλογή να ενημερωθούν τόσο οι κρατικοί αξιωματούχοι που θα κάνουν την απογραφή, όσο και οι ίδιοι οι ερωτώμενοι. Αναφορά γίνεται επίσης στη δέσμευση, οι ερωτήσεις περί εθνικότητας και θρησκείας να συνεχίσουν να μην είναι υποχρεωτικές και να παραμείνουν ανοικτού τύπου.

Ζητείται επίσης να διασφαλιστεί ότι τα όποια παράπονα περί διακριτικής μεταχείρισης θα εξετάζονται από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως σε εύλογο χρονικό διάστημα και οι αποφάσεις θα επιβάλλονται από τις αρχές.

Συστήνεται επίσης η περαιτέρω αύξηση της οικονομικής στήριξης για κατάρτιση εκπαιδευτικών της αρμενικής και κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας, καθώς και η στήριξη της διδασκαλίας της αρμενικής στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Η δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος για την αρμενική γλώσσα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των συστάσεων.

Άλλη σύσταση αφορά τη δημιουργία σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, ενώ περιλαμβάνονται και επιπρόσθετες συστάσεις που αφορούν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, τη στήριξη προγραμμάτων για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μη ελληνόφωνους, αλλά και τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά.

Η σχετική απόφαση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 13 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,