Εναρκτήρια Τελετή του Προγράμματος HELP με θέμα «Διαδικαστικές Εγγυήσεις σε Ποινικές Διαδικασίες και Δικαιώματα Θυμάτων»