Ανακοίνωση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών

Διαβάστε την ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών:

Κατόπιν της ανακοίνωσης μας 15.01.2021 σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών (Μητρώο), ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του αναφορικά με την νέα ανακοίνωση ημερομηνίας 15.01.2021 του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, ως η αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου.

Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωσητου Εφόρου Εταιρειών, η έναρξη συλλογής των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, μετατίθεται για τις 22.2.2021 ως νέα ημερομηνία συλλογής στοιχείων για τις εταιρείες.

Υπενθυμίζουμε τα μέλη μας πως θα παραχωρηθεί στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών για καταχώριση στο σύστημα που έχει αναπτυχθεί, των πληροφοριών που αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής τους οντότητας. Τοσύστημα που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ενδιάμεση λύση και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μόνο για τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.

Ο ΠΔΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι οποιαδήποτε καταχώριση στο εν λόγω σύστημα δεν είναι υποχρεωτική μέχρι την θέσπιση σχετικών κανονισμών. 

Έχουμε πληροφορηθεί από το Τμήμα Εταιρειών ότι οι σχετικοί κανονισμοί αναμένονται να θεσπιστούν εντός των 2 μηνών. Αναμένεται ότι το σχέδιο των κανονισμών θα σταλεί στον ΠΔΣ για απόψεις πριν την θέσπιση του.

 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης συλλογής των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων, Βάση πληροφοριών, Νέα | Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (companies.gov.cy)

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,