Συμβούλιο Δικαιοσύνης: Η ευρωπαϊκή δράση κατά της διαφθοράς στο επίκεντρο των συζητήσεων

Η ευρωπαϊκή δράση κατά της διαφθοράς ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Οι Υπουργοί επισήμαναν ότι μέσω της υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων κατά της διαφθοράς ενισχύονται το κράτος δικαίου, οι αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ την ίδια στιγμή διασφαλίζεται η οικονομική ανάπτυξη και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.

Αναλύοντας τη μέχρι στιγμή δράση της ΕΕ, έγινε αναφορά στην υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων, την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, καθώς και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αδικήματα που διαπράττονται εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό, μέσω καλύτερου συντονισμού και αξιοποιώντας πλήρως του υφιστάμενους εποπτικούς μηχανισμούς όπως είναι η Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, με πιθανή προσχώρηση της ΕΕ στην Επιτροπή GRECO ως πλήρες μέλος.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Σαββίδης υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης της ευαισθητοποίησης και εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ιδιαίτερα σε σχέση με ευάλωτες ομάδες, της εναρμόνισης με το Ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της επιμόρφωσης των δικαστών και δικηγόρων, καθώς και της συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα δράσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τη στήριξη και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των θυμάτων για τα δικαιώματά τους μέσω της βελτίωσης του συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών πρώτης γραμμής σε εθνικό επίπεδο, της συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού για καλύτερη αναγνώριση των αναγκών των θυμάτων και μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των δικτύων της Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,