Σεμινάριο: Η Αποδοχή ή μη Παρανόμως κτηθείσης μαρτυρίας

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 θα δοθεί σεμινάριο από τον Καθηγητή Χρίστο Φ. Κληρίδη, Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, ο οποίος θα αναλύσει το ζήτημα της αποδεκτότητας ή μη της παρανόμως κτηθείσας μαρτυρίας, κάνοντας ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία και νομολογία και επεξηγώντας τις διαφορές μεταξύ του Αγγλικού και του Κυπριακού Δικαίου επί του θέματος.

Θα αναλύσει την εξέλιξη της εικόνας του κυπριακού δικαίου ως αποτέλεσμα των νομοθετικών, κοινωνικών και νομολογιακών εξελίξεων, ενώ θα επεξηγήσει την ανάγκη διασφάλισης της αρχής της δίκαιης δίκης, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την προστασία του γενικότερου συμφέροντος της δικαιοσύνης.

15 Οκτωβρίου 2019, 17:30 – 19:30

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ https://sstephl.aidaform.com/seminar3 ή στο academy@elest.eu ή στο 22697433.

       

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,