Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ψήφιση του νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Κυπριακού Ναυτικού και Ναυτιλιακού Ινστιτούτου