Υπενθύμιση – Διαδικτυακή διαδικασία ερωτηματολογίου σχετικά με το Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ. για το έτος 2020

Διαδικτυακή διαδικασία ερωτηματολογίου σχετικά με το Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ. για το έτος 2020