Ανεπαρκές το σύστημα προστασίας των γυναικών, λέει ο Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών

Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης στους ισχυρισμούς της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ κας Σκεύης Κουκουμά

Η πολιτεία παρέχει στήριξη σε κάθε γυναίκα που δέχεται βία, το μήνυμα της Επ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Υπουργός Εργασίας συζήτησε το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας»