Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια ΣΠΑΒΟ, τον οποίο και συγχαίρω για την προσφορά του στο μεγάλο και σημαντικό έργο τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια.

Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια μέσα από μακροχρόνιο και σημαντικό έργο που επιτελεί και μέσα από τα προγράμματα που προσφέρει έχει συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας επί των θεμάτων της βίας στην οικογένεια και παράλληλα έχει προσφέρει σημαντική στήριξη σε θύματα βίας στην οικογένεια.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του της ενδοοικογενειακής βίας, που αποτελεί ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αφορά ανεξαιρέτως όλες τις κοινωνίες, όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα και ασκείται δυσανάλογα σε βάρος των γυναικών και των ανηλίκων, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών αρνητικών συνεπειών στην οικογένεια.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί διαχρονικά πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και έχουμε εφαρμόσει και υιοθετήσει σημαντικές δράσεις και πολιτικές προς αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήματος.

Το σημαντικότερο ίσως ορόσημο στις προσπάθειες μας προς αυτή την κατεύθυνση, αποτέλεσε η δημιουργία και λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε με Νόμο τον Νοέμβριο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του ημερ. 27/11/2019, ενέκρινε την υλοποίηση της δημιουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας.

Το Σπίτι της Γυναίκας, λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 2020 ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας, με σκοπό την παροχή προστασίας και εξειδικευμένης στήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους.Στο Σπίτι της Γυναίκας έχουν πρόσβαση όλες οι γυναίκες (και τα ανήλικα παιδιά τους) θύματα βίας, χωρίς καμία διάκριση. Η διαχείριση του Σπιτιού της Γυναίκας ανατέθηκε στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και για τα δυο πρώτα χρόνια τα έξοδα λειτουργίας του επιδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Η παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προς τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, είναι συνεχής. Για το 2020, η κρατική ενίσχυση ανήλθε στις €762.000, για λειτουργικές δαπάνες έξι Προγραμμάτων που λειτουργεί ο ΣΠΑΒΟ, όπως είναι το Σπίτι της Γυναίκας, οι χώροι φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο και άλλα προγράμματα.

Αξίζει επίσης να αναφέρω την πρόσφατη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων δυο εξαιρετικής σημασίας νομοθετημάτων που είχε καταθέσει η Κυβέρνηση, που θωρακίζουν το νομικό πλαίσιο της χώρας μας σε σχέση με την προστασία των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και συγκεκριμένα, του Νόμου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου,  με τους οποίους η Κύπρος εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αφού εγκαθιδρύεται ένα εμπεριστατωμένο, εκτενές και σύγχρονο πλέγμα προληπτικών δράσεων και κατασταλτικών μέτρων θέτοντάς τις βάσεις για μέριμνα και παροχή εξειδικευμένης προστασίας και πρακτικής στήριξης στα θύματα έμφυλης βίας.

Τα δύο αυτά σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν ολιστικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, θέτουν για πρώτη φορά τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας και στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποίηση. Κυρίως όμως εκπέμπουν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.

Έχουν βεβαίως προηγηθεί και πολλές άλλες σημαντικές δράσεις όπως ο καταρτισμός και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, η δημιουργία και λειτουργία του πλαισίου για την προστασία των παιδιών «Σπίτι του Παιδιού», η πλήρης αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια καθώς και άλλες δράσεις.

Έχουν γίνει πολλά, όμως οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών και η ισότητα να καταστεί απτή καθημερινή πραγματικότητα. Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις παραμένουν ακόμα ισχυρά και εδραιωμένα σε πολλούς τομείς της ζωής και συνεχίζουν να δημιουργούν ανισότητες και διακρίσεις.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις προσπάθειές της για αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε μορφής βίας.

Καταληκτικά να σημειώσω ότι η συνεργασία μαζί σας και η πολύτιμη και εποικοδομητική συνδρομή σας σε θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για έμπρακτη και ουσιαστική ισότητα στην κοινωνία μας.

Ευχαριστώ ξανά τον Σύνδεσμό σας, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα, όπως είναι αυτό της βίας στη οικογένεια.

_______________ 

Σημ.:  Το χαιρετισμό ανέγνωσε εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Αντρέας Ζαχαριάδης.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,