Η Υπουργός Εργασίας συζήτησε το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου με την κα Σουσάνα Παύλου, Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, η οποία με απόφαση του Υπουργικού  Συμβουλίου έχει οριστεί Συντονιστής για την υλοποίηση της πρότασης  του «Σπιτιού της Γυναίκας». Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση του χρονοδιαγράμματος των τελικών ενέργειων για τη λειτουργία του Σπιτιού.

Το «Σπίτι της Γυναίκας» θα λειτουργήσει με πλήρη κρατική επιδότηση  από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής της κατάλληλης στήριξης στις γυναίκες θύματα βίας και στα εξαρτώμενά τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο «Σπίτι της Γυναίκας» περιλαμβάνουν:

  • Λήψη μέτρων για την άμεση προστασία και ασφάλεια του θύματος.
  • Άμεση/ βραχεία ψυχολογική στήριξη και ενδεχόμενη παραπομπή στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και θεραπεία.
  • Κοινωνικοοικονομική στήριξη όπως πρόσβαση σε επιδόματα, στέγαση, υπηρεσίες φροντίδας, παραπομπή σε υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά εργασίας κ.τ.λ.
  • Ιατρική εξέταση για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς του ΓεΣΥ για μακροχρόνια θεραπεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου θα γίνεται παραπομπή στο «Σπίτι του Παιδιού».
  • Λήψη κατάθεσης του θύματος, καθώς και οπτικογραφημένης κατάθεσης από την Αστυνομία σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς Αστυνομικούς Σταθμούς ή το ΤΑΕ.
  • Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας – όποτε αυτό απαιτείται –  σε χώρους φιλοξενίας, στην Αστυνομία, στο Δικαστήριο, σε Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, σε φορείς στήριξης και προστασίας παιδιών κ.τ.λ.).
  • Νομικές υπηρεσίες

 Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του «Σπιτιού της Γυναίκας»  βρίσκονται  σε τελικό στάδιο και αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του εντός Noεμβρίου 2020.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,