Νόμος για αυστηρότερες ποινές για πώληση ναρκωτικών κοντά σε σχολεία και άλλους χώρους συνάθροισης ανηλίκων

Ρυθμίζεται η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης – Νέοι κανονισμοί από τη Βουλή

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου (ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου