Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου (ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να ανακοινώσει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου (ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

Οι λόγοι για την προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνουν:

  1. Την κατά καιρούς εμφάνιση κρουσμάτων πώλησης συσκευασιών για ψυχαγωγική χρήση του υποξειδίου του αζώτου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε τουριστικές περιοχές.
  2. Το υποξείδιο του αζώτου είναι επίσης γνωστό ως «αέριο γέλιου» (laughing gas) και έχει ιλαρυντικές και ευφορικές ιδιότητες. Οι χρήστες εισπνέουν το αέριο μέσω κάνιστρων ή μπαλονιών, στα οποία αυτό τοποθετείται.
  3. Οι κυριότεροι κίνδυνοι από την κατάχρηση του υποξειδίου του αζώτου περιλαμβάνουν ασφυξία, διάσχιση (αλλοίωση χωροχρονικής αντίληψης) και ατυχήματα συνεπεία αυτής.

Άλλες εφαρμογές του υποξειδίου του αζώτου περιλαμβάνουν την ιατρική χρήση ως αναισθητικό και τη χρήση του ως προωθητικό σε πεπιεσμένες συσκευασίες κρέμας σαντιγί (whipped cream) και άλλων αερολυμάτων (σπρέι) που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπα που πωλούν υποξείδιο του αζώτου προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες πεπιεσμένων συσκευασιών κρέμας σαντιγί από υπεραγορές, αφαιρούν το αέριο, το τοποθετούν σε κάνιστρα ή μπαλόνια και ακολούθως το πωλούν.

Στόχος των προτεινόμενων πράξεων είναι οι παραβάτες να υπόκεινται σε αυστηρότερες διατάξεις της νομοθεσίας από ότι στον παρόντα χρόνο (άρθρο 246(στ) του Ποινικού Κώδικα (Αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις)) για σκοπούς αποτροπής του φαινομένου πώλησης υποξειδίου του αζώτου για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πράξη η οποία υπέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το σχετικό Διάταγμα και το σχέδιο Κανονισμών θα σταλεί σήμερα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα έως και τις 2 Μαρτίου 2020 και ώρα 3 μ.μ.. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα περιληφθούν στην Έκθεση Ανάλυσης Αντίχτυπου, η οποία θα συνταχθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολούθως, τα κείμενα όπως θα διαμορφωθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση και η Έκθεση Ανάλυσης Αντίχτυπου θα σταλούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και κατόπιν, στα αρμόδια όργανα του κράτους για θέσπιση.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,