Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών σε σχέση με τα όσα ειπώθηκαν χθες μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων

Παράταση τελικής ημερομηνίας για εναρμόνιση με τη νομοθεσία για τον περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Νόμο