Σχετικά με την ερώτηση Niyazi Kizilyürek και Γιώργου Γεωργίου προς την Επιτροπή