Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Πέμπτης και της Έκτακτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου