Συνέρχεται στις 1100 η τελευταία Ολομέλεια 2023, με ομιλία ΥΠΟΙΚ και νομοθετικό έργο

Συνέρχεται σήμερα, στις 11 το πρωί, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην τελευταία συνεδρία για το 2023 με νομοθετικό έργο στην ατζέντα, ενώ θα ακολουθήσουν πριν από τη λήξη του έτους οι ειδικές συνεδρίες για ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, που θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 18-20 Δεκεμβρίου.

Η σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας θα ανοίξει με την καθιερωμένη ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού για τον προϋπολογισμό του 2024.

Θα ακολουθήσει η νομοθετική εργασία, με την Ολομέλεια να έχει ενώπιών της 40 νομοθετήματα προς έγκριση.

Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου, που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών από τις εκποιήσεις. Το νομοσχέδιο περί Δικαστηρίων έχει ως στόχο τον ορισμό από το Ανώτατο Δικαστήριο αριθμού δικαστών για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων δανείων για κύρια κατοικία ύψους μέχρι  €350.000. Το νομοσχέδιο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, έχει ως στόχο μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης αρμοδιότητας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης.

Περαιτέρω υπάρχουν δύο προτάσεις νόμου από τα συμπολιτευόμενα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, με τις οποίες ρυθμίζεται το δικαίωμα του οφειλέτη για υποβολή παραπόνου κατά αδειοδοτημένων ιδρυμάτων στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για κύρια κατοικία. Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να το εξετάσει εντός 45 ημερών από την υποβολή του, διάστημα κατά το οποίο δεν προχωρεί η διαδικασία εκποίησης.

Παράλληλα κόμματα όπως το ΑΚΕΛ και οι Οικολόγοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να καταθέσουν τροπολογίες ή προτάσεις στην Ολομέλεια, ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη για σκοπούς ενυπόθηκου δανείου. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμα και πρόταση για συνέχιση της αναστολής των εκποιήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου.

Άλλα νομοσχέδια που ξεχωρίζουν είναι το νομοσχέδιο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kalathi, που θα επιτρέπει σύγκριση τιμών ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει την υπεραγορά με τις πιο χαμηλές τιμές.

Μετά από αναβολές, οδηγείται στην Ολομέλεια πρόταση νόμου και νομοσχέδιο για μείωση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την Άμυνας επί των καταθέσεων, ώστε ο συντελεστής ποσοστού ύψους 30% που επιβάλλεται σε τόκους να μειωθεί στο 17%

Θα οδηγηθεί επίσης προς έγκριση πακέτο νόμων, με στόχο τη διεύρυνση του ορισμού του όρου «αναδιάρθρωση», ώστε να περιλαμβάνεται επίσης η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας προς την ΚΕΔΙΠΕΣ στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Προς ψήφιση οδηγείται και νομοσχέδιο για άρση των προβλημάτων που αφορούν τους «εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων» που ενώ έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, οι πωλητές αδυνατούν να τους μεταβιβάσουν τα ακίνητα λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών.

Η Ολομέλεια θα εξετάσει επίσης νομοσχέδιο που έχει ως σκοπό να εκσυγχρονίσει και βελτιώσει διατάξεις για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η Βουλή θα κληθεί επίσης να εγκρίνει το δωδεκατημόριο Ιανουαρίου 2024 για νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2024.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,