Διάλεξη “Η πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση/ μετακίνηση ενός (1) Λειτουργού με μισθολογική Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii) ή Κλ. Α8 και Α9(i), στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη μετά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας για το 2024, στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής