Συμπεράσματα Νομικής Υπηρεσίας από την ανάλυση για το 2022, των προσφυγών που καταχωρούνται εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αξιολόγηση της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της GRECO

Νομική Υπηρεσία: Η Κύπρος κατάφερε να υλοποιήσει ικανοποιητικά 7 από 16 Συστάσεις της GRECO

Δύο νομοσχέδια παροχής φορολογικών κινήτρων για προώθηση ‘headquartering’ στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής