Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αξιολόγηση της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της GRECO

Νομική Υπηρεσία: Η Κύπρος κατάφερε να υλοποιήσει ικανοποιητικά 7 από 16 Συστάσεις της GRECO

Δύο νομοσχέδια παροχής φορολογικών κινήτρων για προώθηση ‘headquartering’ στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Δεν θα συμμετέχει η Νομική Υπηρεσία στην Επιτροπή για τα Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

Μέσω αίτησης οι συστάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διακανονισμό ή αναστολή εντάλματος φυλάκισης – Δείτε το έντυπο