Ο Γ. Εισαγγελέας ενάγεται υποχρεωτικά λόγω θέσεως του, λέει η ΝΥ στο ΚΥΠΕ

Ο Γενικός Εισαγγελέας ενάγεται μόνο υποχρεωτικά λόγω της θέσεως του κι όχι λόγω ενεργειών του, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με την υπόθεση του ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη.

Συγκεκριμένα, για την πιο πάνω της θέση, η Νομική Υπηρεσία επικαλείται το άρθρο 57 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, το οποίο προνοεί ότι αγωγές κατά της Δημοκρατίας ή κατά κρατικών αξιωματούχων εγείρονται εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Αυτή τη στιγμή, σημείωσε, «επειδή η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέτασης από τη Νομική Υπηρεσία, δεν μπορεί να γίνει τοποθέτηση επί της ουσίας της διαφοράς».

Η επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας και θεματικού πάρκου στην Τριμίκλινη, μέσω του δικηγορικού γραφείου Χρήστος Πουργουρίδης & Σια ΔΕΠΕ, καταχώρησε έκθεση απαίτησης για αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στην έκθεση απαίτησης, αναφέρεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έδωσε στη δημοσιότητα, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, έκθεση με «εκτεταμένη αναφορά σε ισχυριζόμενες παρανομίες των εναγόντων», με φράσεις όπως «παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Κούρρη», «χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιχθυοτροφείου στην Κοινότητα Συλίκου, κατά τρόπο παράνομο», «το ΤΑΘΕ εξέδωσε και τροποποίησε παράνομα άδεια», «παράνομο ιχθυοτροφείο», «παράνομων εγκαταστάσεων», κ.α.

Οι ενάγοντες διεκδικούν από τον Γενικό Εισαγγελέα, ως εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Ελεγκτή, γενικές και ειδικές αποζημιώσεις, δυνάμει του άρθρου 172 του  Συντάγματος, γενικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική ταλαιπωρία, παραδειγματικές και/ή τιμωρητικές αποζημιώσεις και νόμιμο τόκο και έξοδα.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: