Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων