Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων

Μετά την τροποποίηση του Κ.7 της Δ.39 των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας την οποία έχει εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου οι θεσμοί να εναρμονίζονται με την εξουσία που παρέχεται σε δικηγόρους εγγεγραμμένους στο ειδικό Μητρώο να επάγουν όρκο, ο ΠΔΣ έχει προχωρήσει στη σύνταξη προσχέδιου Ένορκης Δήλωσης, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους δικηγόρους (εγγεγραμμένους στο Μητρώο) για την ακολουθητέα διαδικασία.

Για τη διεκπεραίωση της υπό αναφορά ενέργειας, ο ΠΔΣ εισηγείται τον καθορισμό χρέωσης, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ και δεν θα έχει δεσμευτική ισχύ.

Προσχέδιο Ένορκης Δήλωσης

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,