Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων

To Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την τροποποίηση του Κεφ.18 Περί Όρκου Νόμου, έχει προσφάτως εγκρίνει την τροποποίηση του Κ.7 της Δ.39 των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας με τρόπο που οι θεσμοί να εναρμονίζονται με την εξουσία που παρέχεται σε Δικηγόρους εγγεγραμμένους στο ειδικό Μητρώο να επαγάγουν όρκο. Προς τούτο δε έχει εκδοθεί και σχετικός Διαδικαστικός Κανονισμός που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2.7.2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον Διαδικ. Κανονισμό.

Ο ΠΔΣ από την ψήφιση της σχετικής τροποποιητικής νομοθεσίας έχει, διά μέσου της Επιτροπής Εταιρειών και της Επιτροπής Πολιτικής Δικονομίας, εντοπίσει την ανάγκη τροποποίησης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο καθηκόντως και αρμοδίως έχει προβεί στη σχετική τροποποίηση.

Ο ΠΔΣ εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και στις Επιτροπές του για την άριστη συνεργασία και άμεση αντιμετώπιση του θέματος που ξεκαθαρίζει ότι ένορκες δηλώσεις για χρήση σε αστικές διαδικασίες μπορούν να γίνουν και ενώπιον Δικηγόρων που εξουσιοδοτούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,