Συνάντηση ΠΔΣ με Επιτροπή Κυρώσεων και διευκρινιστικές απαντήσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την 5η δέσμη κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας