Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους – Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ Οι προκλήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αναζήτηση προοπτικής 🗓

«Το Κυπριακό μετά την άτυπη πενταμερή- η πρόταση για ένα φυσιολογικό κράτος», Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021, 10:00 – 11:30 π.μ 🗓

Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο “Το Έκκλητον ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εκκλησία της Κύπρου-Απόπειρα ερμηνείας με αξιοποίηση και των ελλαδικών υποθέσεων Εκκλήτου, 23 Ιουνίου 2021, 11:30 – 13:00 🗓

Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο “Το αμερικάνικο «Πινάκιο Ρουκέτα»: Μια λύση για την επικείμενη μεταρρύθμιση της πολιτικής Δικαιοσύνης στην Κύπρο” 🗓

Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο “Η κατ’εξαίρεση ευθύνη του Μετόχου Ανώνυμης Εταιρίας”, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:30-13:00 🗓

Οι Πολιτικοί Αρχηγοί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Συζητήσεις στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 🗓

Ελλάδα και Κύπρος σε ενα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον 🗓