Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο “Η κατ’εξαίρεση ευθύνη του Μετόχου Ανώνυμης Εταιρίας”, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:30-13:00 🗓

Η Νομική Σχολή και το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

 

σας προσκαλούν στο  

 

Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο 

 

Η ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Με τον 

 

Δρ Κωνσταντίνο Δημαρέλλη 

Λέκτορα, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 

11:30 – 13:00 

 

Συντονιστής: Δρ Ανδρέας Κίρλαππος, Διδακτικό Προσωπικό Μερικής Απασχόλησης και Ερευνητικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

 

Περίληψη 

 

Η ανώνυμη εταιρία, ως κεφαλαιουχική, διέπεται από τις αρχές του χωρισμού και της αυτοτέλειας, σύμφωνα με τις οποίες μόνο η ίδια η εταιρία ενέχεται έναντι των δανειστών της για τις οφειλές της. Ενδέχεται, όμως, ο μέτοχος να εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη νομική προσωπικότητα της εταιρίας και να υποκρύπτει τη δραστηριότητά του μέσω αυτής, με συνέπεια να αίρεται η αυτοτέλεια της εταιρίας, να θεμελιώνεται ευθύνη του μετόχου και να ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των εταιρικών δανειστών. 

 

 

 

*Π.Α. μέχρι 13 Απριλίου, 12:00 το μεσημέρι στο email: cceia@unic.ac.cy 

**Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83460595456  

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Tags: , , ,