Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς απάντηση ανακοίνωσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κινείται δικαστικά εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές ρήτρες

Αρνητικά σημεία βρίσκει στο νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών ο Σύνδεσμος Καταναλωτών