Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών: Oι εγγυητικές διοργανωτών ταξιδιών δεν καλύπτουν πλήρως τους καταναλωτές

«Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, Ν. 186(Ι)/2017, οι διοργανωτές ταξιδιών υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ή τραπεζική εγγύηση που να καλύπτει πλήρως τους καταναλωτές σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητάς τους. Δυστυχώς, μετά το όλο πρόβλημα που προέκυψε με την προσφορά κουπονιών αντί της πλήρους επιστροφής των χρημάτων που πλήρωσαν οι καταναλωτές για ταξίδια που ακυρώθηκαν, φάνηκε ακόμα ένα θέμα σε βάρος των καταναλωτών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Δείτε τι προνοεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τα κουπόνια προς ακυρωθέντα ταξίδια και κρατήσεις

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι τουλάχιστο ένα μέρος των διοργανωτών ταξιδιών, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, δεν καταθέσαν το απαιτούμενο ύψος της εγγύησης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι ακάλυπτοι. «Πληροφορίες του Κυπριακού Συνδέσμου καταναλωτών αναφέρουν ότι συγκεκριμένος διοργανωτής ταξιδιών κατέθεσε εγγυητική που καλύπτει μόνο το 10 – 15% των καταναλωτών. Για την πιο πάνω παράβαση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπέβαλε ήδη σχετική καταγγελία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ως Αρμόδιας Αρχής, εναντίον όσων διοργανωτών δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου», σημειώνει.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θεωρεί ως μη αρμόζουσα την ενέργεια του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας να διορίσει ως Εγκεκριμένο Σώμα για τη διαχείρισή των εγγυητικών των διοργανωτών ταξιδιών, το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. «Δεν μπορεί ένας σύνδεσμος να διαχειρίζεται τις εγγυητικές των δικών του μελών. Αυτό αντιβαίνει στους κανόνες της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. Ο Υπουργός, σε περίπτωση που οι καταγγελίες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αποδειχθούν, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει διορθωτικά μέτρα», καταλήγει ο Σύνδεσμος, στην ανακοίνωση του.

Ανακοίνωση Τύπου Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών/ ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,