Η Υπουργός Δικαιοσύνης παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου