Ημερίδα με θέμα «Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας» 🗓

«Το δικαίωμα προσφυγής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων ομάδων πολιτών για προστασία του περιβάλλοντος: μια συγκριτική επισκόπηση του δικαίου της Ευρωπαΐκής Ένωσης, Γαλλίας και Κύπρου», University of Central Lancashire Cyprus, 16 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00 – 20:00 🗓