Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ίδια Κατανάλωση»