Ο Πρόεδρος ανέπεμψε νόμο που ψήφισε η Βουλή για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργεια να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 9%. Η αναπομπή στάλθηκε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τους λόγους της αναπομπής, ο περί  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2021, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ και παράλληλα την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Επίσης οι λόγοι αναπομπής είναι οικονομικοί και δημοσιονομικοί, αφού θεωρείται ότι η ψήφιση του νόμου θα επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και θα εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους του κράτους καθότι πρόκειται για ένα μέτρο με οριζόντια εφαρμογή για το οποίο δεν έχει καθοριστεί χρονικό πλαίσιο εφαρμογής. Όπως αναφέρεται, η απώλεια αναμένεται να ανέλθει στα 75 εκ. ευρώ περίπου για περίοδο ενός έτους με βάση τις εισπράξεις της ΑΗΚ για το ΦΠΑ.

Προστίθεται ότι επί της ουσίας ο αναπεμπόμενος Νόμος παρεμβαίνει και τροποποιεί τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία υπόκειται στις δεσμεύσεις του ενωσιακού δικαίου και αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ήτοι του Άρθρου 167.

Αναφέρεται ακόμα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα από τη ψήφιση νόμων που επηρεάζουν ουσιαστικά το σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεμβαίνει στην προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να εκπληρώσει τις δημοσιονομικές τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

«Με βάση τα προαναφερόμενα, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μην εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την Αναπομπή. Παρακαλείται η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ακούσει, σχετικά με την παρούσα αναπομπή τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,