Δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας κήρυξε την εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας για μυοσκελετικές παθήσεις

Υπουργός Εργασίας: Παρουσίασε τις πολιτικές που υλοποιούνται από το Υπουργείο με βασικό γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη