Υπουργός Εργασίας: Παρουσίασε τις πολιτικές που υλοποιούνται από το Υπουργείο με βασικό γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη

Η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου σε ομιλία της στο 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ, αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για την προστασία των εργαζομένων όσον αφορά τον τομέα των συλλογικών συμβάσεων, τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της ανεργίας, τις επιθεωρήσεις που γίνονται σε εταιρείες και οργανισμούς και πολλά άλλα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συνταξιοδοτικό τομέα.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία της Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου

Σύμφωνα με την Υπουργό οι βασικοί στόχοι πολιτικής συντάξεων είναι: οι πιο κάτω:

 • Μείωση του κινδύνου φτώχειας των συνταξιούχων
 • Διασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος
 • Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών
 • Διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των συντάξεων
 • Αποδοτικότητα συστήματος μέσω μείωσης αντικινήτρων για εργασία.

Δείτε επίσης τη συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών – μεταρρυθμίσεων που έγιναν ή θα υλοποιηθούν σύντομα από την Κυβέρνηση ως προς το συμφέρον των πολιτών:

 • Με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έγινε κατορθωτή η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια σε όλη την Κύπρο, έχουμε εντός του 2019 προχωρήσει στην αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος ενοικίου κατά περίπου 50% σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, στη βάση σχετικής μελέτης που έχουμε ολοκληρώσει.
 • Παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την ενεργοποίηση των ικανών προς εργασία δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο πλαίσιο πακέτου μέτρων που εφαρμόζονται για επιδότηση της εργασίας, της κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει της νομοθεσίας, οι ικανοί προς εργασία δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχουν υποχρέωση να αποδεχθούν την ένταξη τους σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης ή προσφορά εργασίας την οποία έχουν τις δεξιότητες να εκτελέσουν, αλλιώς εκπίπτουν του δικαιώματος παροχής ΕΕΕ.
 • Έχει αναθεωρηθεί πλήρως η πολιτική για τα θέματα φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο «Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας» με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας. Το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας έχει ενισχυθεί σημαντικά με την εφαρμογή σειράς εξειδικευμένων σχεδίων για παροχή ενισχυμένης κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα με αναπηρία αλλά και ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, πρόσωπα δηλαδή που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας.
 • Με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας από την 1/6/2019 και την προγραμματιζόμενη επέκταση και πλήρη υλοποίηση του από την 1/6/2020 με τη συμπερίληψη της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, έχει υλοποιηθεί ένας κοινωνικός στόχος δεκαετιών και πλέον, όλοι οι συμπολίτες μας έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τις οποίες χρειάζονται.
 • Προγράμματα όπως το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Εργοδοτουμένων, μέσω του οποίου επιχορηγούνται οι θερινές διακοπές σε ορεινά θέρετρα, με πλήρη διατροφή, για εργοδοτούμενους με μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα, συνεχίζονται και επεκτείνονται.
 • Επιπλέον, από το 2018 αρχίσαμε την εφαρμογή του αντίστοιχου Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών για Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα, μέσω του οποίου επιχορηγούνται πλήρως οι χειμερινές διακοπές συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε ορεινά θέρετρα, ενώ το Σχέδιο αυτό έχει ενισχυθεί πλέον και έχει καταστεί ετήσιος θεσμός.
 • Προωθείται εντός του 2020 η κατάργηση των ταμείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την παράλληλη υιοθέτηση αυτοματοποιημένων μεθόδων είσπραξης των εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως εφαρμόζεται σε άλλα κυβερνητικά τμήματα και σε πολλούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα μπορούν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους απευθείας από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να υποβάλλονται στην ταλαιπωρία αναμονής σε ουρές για πληρωμή στα κατά τόπους ταμεία. Ταυτόχρονα, με την αλλαγή αυτή, απελευθερώνεται από την υπηρεσία σε ταμεία ένας σημαντικός αριθμός λειτουργών, οι οποίοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν άλλους, ουσιώδεις τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα την εξέταση αιτήσεων για συντάξεις και επιδόματα, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και για αυτά τα ζητήματα.
 • Από τον Αύγουστο 2017 έχει θεσμοθετηθεί η παροχή πληρωμένης άδειας πατρότητας σε χιλιάδες νέους γονείς με παράλληλη προστασία της πατρότητας στην εργασία, ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για τη μητρότητα.
 • Έχει κατοχυρωθεί από 1/1/2019 το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας από άντρες υπό τους  ίδιους όρους με τις γυναίκες, αφού με νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει αρθεί επιτέλους η αδικία που υπήρχε στη νομοθεσία όλα τα προηγούμενα χρόνια.
 • Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €7 εκ. υλοποιείται το Σχέδιο για την αύξηση της θεσμοθετημένης σύνταξης όσων πολέμησαν ή αιχμαλωτίστηκαν λόγω της τουρκικής εισβολής, περιλαμβανομένης και 13ης καταβολής του σχετικού επιδόματος.
 • Από το 2017 άρχισε η σταδιακή επαναφορά του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας που είχε καταργηθεί το 2012. Ως πρώτο βήμα, παροχή ετήσιου ποσού από €300 μέχρι €100 στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων για τα έτη 2017 και 2018. Από το 2019 το επίδομα αυξήθηκε σε €400 μέχρι €200, μια αύξηση κατά €100 για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, ενώ περαιτέρω και οι 16.500 δικαιούχες έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου Δώρου λαμβάνοντας ακόμη €100.
 • Από το 2016 εγκαινιάσαμε την παροχή της «Προίκας του Μωρού», που περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649, σε οικογένειες που είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, για κάθε νεογέννητο παιδί.
 • Για πρώτη φορά, από το 2016 αναγνωρίζεται το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας, σε άδεια μητρότητας καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχει η βιολογική μητέρα με βάση τις νομοθεσίες.
 • Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ουσιαστικά τόσο οι παροχές, όσο και το επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Ειδικότερα για το μηνιαίο επίδομα που παραχωρείται, με δύο διαδοχικές αυξήσεις κατά τα έτη 2016 και 2019, έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η Κυβέρνηση μελετά περαιτέρω ενίσχυσή του.
 • Έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% όλες οι παροχές προς άτομα με αναπηρίες, ενώ έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια παροχών, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια που αφορούν στο επίδομα διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες, για να συμπεριλάβουν χιλιάδες νέους δικαιούχους.
 • Επίσης, το θέμα της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση μας απασχόλησε έντονα και γι’ αυτό προωθήσαμε σχετικό νομοσχέδιο, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων για το ίδιο είδος εργασίας και κατά συνέπεια αποφεύγεται η εκμετάλλευση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και η περιθωριοποίηση στην ανεργία για άλλους.
 • Το Υπουργείο ανέκαθεν έθετε σε ψηλή προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ένας από τους πάγιους στόχους του είναι η διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της αρτιμέλειας των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 τρεις ειδικές συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας. Τα μέλη του Συμβουλίου κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους και στη συνέχεια, ετοιμάστηκε και εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει χωριστά τις ενέργειες που αφορούν το Υπουργείο και τις ενέργειες που αφορούν τις Εργοδοτικές Οργανώσεις, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, καθώς και άλλους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς Φορείς που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.

Κλείνοντας, η κ. Αιμιλιανίδου διεμήνυσε ότι η Κυβέρνηση, βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προκλήσεων με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών, διασφαλίζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και συνοχής.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,