1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο & τις Πολιτικές της Υγείας, «Υγεία: Νέες Προκλήσεις μέσα από σύγχρονες κρίσεις», Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 🗓

Διοργανώνεται συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα χρόνων κοινοβουλευτικής ιστορίας στην Κύπρο