Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη»

Πρόσκληση για Υποβολή Περιλήψεων | Προθεσμία μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, προσκαλεί σε υποβολή περιλήψεων για διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη” που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 16-17 Φεβρουαρίου 2024.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου (1925-2022), Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από την Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θεματική του Συνεδρίου

Το δικαίωμα στην προσωρινή δικαστική προστασία, αν και παρεπόμενο σε σχέση με την ουσία της διοικητικής διαφοράς, αποκτά συχνά πρωταρχική σημασία ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία της δυνατότητας σε προσωρινή δικαστική προστασία όμως, και τη σύνδεσή της με το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, τα κριτήρια για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων, δικαιώματος αναστολής ή άλλων προσωρινών θεραπειών είναι κατά κανόνα πιο δύσκολο να εκπληρωθούν στο διοικητικό δίκαιο συγκριτικά με το ιδιωτικό δίκαιο. Η παροχή αποτελεσματικής προσωρινής δικαστικής προστασίας όμως καθίσταται ακόμα περισσότερο αναγκαία σε έννομες τάξεις που παρουσιάζουν επιβράδυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σκοπός του συνεδρίου είναι να εξετάσει την εφαρμογή του συστήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε επίπεδο δικαίου της ΕΕ, στη νομολογία του ΕΔΔΑ, αλλά και σε συγκριτικό επίπεδο (π.χ. στη γαλλική ή στη γερμανική έννομη τάξη).

Ενδεικτικά θεματικά πεδία:

 • Η συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην προσωρινή δικαστική προστασία
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία στις ακυρωτικές διαφορές
 • Προσωρινή δικαστική προστασία στις διαφορές ουσίας
 • Διοικητικός καταναγκασμός και προσωρινή δικαστική προστασία
 • Πώς αποδεικνύεται η ανεπανόρθωτη ζημία;
 • Το κριτήριο της έκδηλης παρανομίας
 • Προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις
 • Αναστολή αρνητικών διοικητικών πράξεων
 • Προσωρινή δικαστική προστασία και είσπραξη δημόσιων εσόδων
 • Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και της απαίτησης
 • Δικονομία της αίτησης αναστολής
 • Η αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ
 • ΕΔΔΑ και προσωρινή δικαστική προστασία

Γλώσσα εργασίας του Συνεδρίου

Ελληνικά

Οδηγίες για Υποβολές

Οι υποβολές ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο εισήγησης και περίληψη έως 500 λέξεις και να αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας στη διεύθυνση: emilianides.a@unic.ac.cy

Έξοδα

Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες είναι όμως υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν οι ίδιοι την χρηματοδότηση του ταξιδιού και της διαμονής τους στην Κύπρο.

Πρακτικά

Οι ανακοινώσεις-εισηγήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για αξιολόγηση με σκοπό τη δημοσίευση στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

Πρόγραμμα ημερομηνιών

Υποβολή περιλήψεων: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση αποδοχής: Μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2023

Εργασίες συνεδρίου: 16-17 Φεβρουαρίου 2024

Ερωτήσεις

Μπορείτε να απευθύνετε γενικότερα ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση emilianides.a@unic.ac.cy

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: