Ανακοίνωση ΠΔΣ – Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαστών Λάρνακας – Αμμοχώστου

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου – Πρόγραμμα Εκδίκασης Καθυστερούμενων Υποθέσεων (Backlog)