Ενημερωτικό δελτίο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022

Ενημερωτικό Δελτίο του ΠΔΣ για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021