Περί προσωπικών δεδομένων ενημέρωση

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, με τα τελευταία νέα, αποφάσεις, συνεντεύξεις, στατιστικά, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις, που αφορούν θέματα προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, είναι ανεξάρτητη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, που συστάθηκε το 1997 στην Ελλάδα και έχει ως αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,