“Η Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου στην Κυπριακή και στην Ελλαδική Έννομη Τάξη”, Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, ώρα 9:00-17:00, Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

«Συνήθη δικηγορικά λάθη στο χειρισμό διοικητικών υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου», 24 Νοεμβρίου 2022, 16:30-18:00

Δ.Σ. Λευκωσίας: Εκπαιδευτική Ημερίδα «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων», Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, ώρα 16:00 – 19:00 🗓