Λειτουργοί του δημοσίου εκπαιδεύτηκαν σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς

Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με θέμα «Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς».

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 50 Λειτουργοί – Σύνδεσμοι Υπουργείων / Υπηρεσιών / Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, συμμετείχαν σε εκπαιδευτική ημερίδα για τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Η εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στo πλαίσιo του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, αποτελεί μέρος του Κύκλου ‘Α’ Εκπαιδεύσεων του Υπουργείου, με θέμα «Εισαγωγή στην Πρόληψη και Καταπολέμηση της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ». Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη στήριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατόπιν εισαγωγής από την Υπεύθυνη του Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Ελπίδα Σόλωνος, η οποία προέβη σε σύντομη αναδρομή στις πέντε ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο 2019 μέχρι σήμερα για τους Λειτουργούς Συνδέσμους και σύντομη παρουσίαση από την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου κα Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου σχετικά με το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ακολούθησε εκπαίδευση από τον Καθηγητή Λογιστικής κ. Ιωσήφ Κασάπη, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, απάτης, δικανικής λογιστικής και συμμόρφωσης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο και την αξία του εσωτερικού ελέγχου και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα σημαντικότατο εργαλείο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς γενικά, αλλά και ειδικότερα στον δημόσιο τομέα, μέσα από την προστιθέμενη αξία του ως προς την προστασία που δύναται να προσφέρει κατά της απάτης και της διαφθοράς, ακόμη και των λαθών και των αλόγιστων σπαταλών, καθώς και μέσα από την ιδιότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες προόδου και βελτιώσεων.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,