Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως σε δημοσίευμα σχετικά με την αναβολή επαναξιολόγησης/επαναδιαπίστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων